Springe direkt zu Inhalt

Fluorescence Imaging of Influenza H1N1 mRNA in Living Infected Cells Using Single-Chromophore FIT-PNA

S. Kummer, A. Knoll, E. Socher, L. Bethge, A. Herrmann, O. Seitz – 2011

Titel
Fluorescence Imaging of Influenza H1N1 mRNA in Living Infected Cells Using Single-Chromophore FIT-PNA
Verfasser
S. Kummer, A. Knoll, E. Socher, L. Bethge, A. Herrmann, O. Seitz
Datum
2011
Kennung
10.1002/anie.201005902
Zitierweise
Angew. Chem. Int. Ed. 2011, 50, 1931-1934
Art
Text
dfg_logo