Springe direkt zu Inhalt

Chemoenzymatic synthesis of functional sialyl lewis(x) mimetics with a heteroaromatic core

C. Schlemmer, C. Wiebe, D. Ferenc, D. Kowalczyk, S. Wedepohl, P. Ziegelmüller, J. Dernedde, T. Opatz – 2014

Titel
Chemoenzymatic synthesis of functional sialyl lewis(x) mimetics with a heteroaromatic core
Verfasser
C. Schlemmer, C. Wiebe, D. Ferenc, D. Kowalczyk, S. Wedepohl, P. Ziegelmüller, J. Dernedde, T. Opatz
Datum
2014
Kennung
10.1002/asia.201402118
Quelle/n
Zitierweise
Chem. Asian J. 2014, 9, 2119- 2125
Art
Text
dfg_logo