Springe direkt zu Inhalt

Binding activity of recombinant human L-selectin-Fc(γ) is modified by sialylation

S. Enders, S.B. Riese, G. Bernhard, J. Dernedde, W. Reutter, R. Tauber – 2010

Titel
Binding activity of recombinant human L-selectin-Fc<sub>γ</sub> is modified by sialylation
Verfasser
S. Enders, S.B. Riese, G. Bernhard, J. Dernedde, W. Reutter, R. Tauber
Datum
2010
Kennung
10.1016/j.bej.2009.10.022
Zitierweise
Biochem. E. J. 2010, 48, 253-259.
Art
Text
dfg_logo